آدرس : مازندران، آمل، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله، فاز ۱، لاله ۴، روبه روی شرکت هراز.

کد پستی : ۴۶۱۶۱۵۹۳۳۰

تلفن تماس : ۰۶-۰۱۱۴۴۲۰۳۶۹۰